باغ بام

روف گاردن یا باغ بام پوشش سبز و گیاهی است که در فضای روی پشت‌بام ساختمان ساخته و اجرا می‌شود.

شهر دیگر فضایی برای سبز شدن ندارد

پس باید به سراغ بام ها رفت

طراحی و عایق سازی

باتوجه به مساحت پشت بام می توان بهترین طرح را اجرا نمود

 

از باغ بام خودت ، همیشه لذت ببر