ثبت نام قرعه کشی باغ بام

روف گاردن یا باغ بام پوشش سبز و گیاهی است که در فضای روی پشت‌بام ساختمان ساخته و اجرا می‌شود.

ثبت نام باغ بام

  • نمونه کد نوسازی: 111-111-111-111-111-111-12
راهنما: برای دریافت کد نوسازی از روی قبض عوارض نوسازی قسمت کد شناسایی را در بخش کد نوسازی وارد کنید.